V neděli 9. dubna 2023 od 13.00 do 17.00 hodin proběhne v Pikovicích v ulici Ke Stezce mimořádný sběr odpadů.

Akce je určena pro občany Pikovic a chataře, kteří nemají možnost odvézt odpad na sběrný dvůr Hradištko v ulici Šlemínská.

Je možno zde odložit:

  • bioodpad – trávu, listí, shrabky z úklidu zahrad, shnilé ovoce a větve z listnatých stromů a jehličnanů
  • objemný odpad: matrace, lina, koberce
  • dřevěný odpad: dřevotřískové desky z nábytku, OSB desky, latě, prkna, palety, bedýnky od zeleniny a ovoce
  • elektroodpad: lednice, mrazáky, sporáky, televizory a drobné elektrospotřebiče
  • kovové odpady: pletivo, sloupky, plechy, sudy atd.
  • pneumatiky z osobních automobilů zuté z disků

Mimo tento termín dále platí přísný zákaz odkládání odpadů mimo místa k tomu určená, což jsou kontejnery na tříděný a směsný odpad a sběrný dvůr v ulici Šlemínská.