Omezení – Informace o provozu Obecního úřadu, tělocvičny, sběrného dvora

Omezení úředních hodin Obecního úřadu obce Hradištko

Na základě usnesení vlády z 8. 10. 2020 omezují veškerá pracoviště obecního úřadu od pondělí 12.10.2020 své úřední hodiny pro veřejnost na:
pondělí 8:00 – 10:00 a 14:00–17:00
středa 8:00 – 10:00 a 14:00–17:00
V ostatních dnech a časech bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze v naléhavých a neodkladných záležitostech. Využívejte přednostně písemné či elektronické podání. Veškeré úřední úkony můžete konzultovat telefonicky s konkrétním pracovníkem – kontakty. Pro platební styk používejte bezhotovostní platby.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr na Brunšově je otevřen bez omezení. Vstup do dvora pouze po jedné osobě s nasazenou rouškou. Dodržujte bezpečnou vzdálenost.
Otevírací doba je v úterý, čtvrtek, sobota, neděle: 9:00 – 17:30

Tělocvična
Od 12.10. se pro veškeré volnočasové aktivity uzavírá tělocvična.

Nová krizová opatření platná od 9. října 2020

Vláda schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Od půlnoci 9. října se nově zakazuje mimo jiné provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol) a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.
K omezení dochází i v oblasti školství. Od pondělí 12. října se žáci druhého stupně základních škol rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů.
V těchto dvou týdnech, od 12. do 25. října dojde také k omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů.
Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.
Jednotlivá opatření jsou specifikována ve Sbírce zákonů.

Očkování psů

Ve středu 14. října 2020 od 14 do 18 hodin proběhne v klubovně SDH Hradištko očkování psů. Lze využít i možnost čipování. Vstup do místnosti bude probíhat jednotlivě v rouškách. Čekající prosíme o dodržování rozestupů a případný úklid po svých psech.

Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko na rok 2021

Obec Hradištko tímto zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2021. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností. Nově dle Směrnice č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je tato činnost provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 02.11.2020 do 15:00 hodin. Formulář žádosti.pdf, formulář žádosti.doc

Výsledky hlasování v obci Hradištko – Zastupitelstvo Středočeského kraje a Senát 1. kolo

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje za obec Hradištko můžete vidět zde.  V krajských volbách byla na Hradištku volební účast 43,42%, celorepublikový průměr byl 37,95%.

Přehled voleb do Senátu za obec Hradištko je k vidění zde. V senátních volbách byla na Hradištku volební účast 42,65%, celorepublikový průměr byl 36,74%. Druhé kolo nás bude čekat další víkend v pátek 9. října 2020 a v sobotu 10. října 2020 v čase obvyklém.

Další informace na www.volby.cz.

Změna sídla Obecního úřadu obce Hradištko

Skončila náročná akce stěhování kanceláří obecního úřadu.

Poděkování patří všem, kteří se na stěhování podíleli – členům TJ Slovan Hradištko, dobrovolným hasičům, panu J.Brannému, zaměstnancům obce a jejich rodinným příslušníkům. Od pondělí 5.10. jsme připraveni vyřizovat vaše požadavky v nových prostorách a budeme se na vás těšit v budově zámku.

Nová adresa: Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko, část obce Hradištko

Aktivity pro seniory v knihovně

Srdečně zveme všechny seniory na úvodní přednášku Virtuální univerzity třetího věku, která se koná v úterý 6. října 2020 od 9.30 hodin v knihovně, tentokrát na téma České dějiny a jejich souvislosti.

Dále zveme na přednášku a ukázkovou lekci zdarma na téma Hrátky s pamětí, která se koná ve čtvrtek 8. října 2020 v 10 hodin opět v knihovně.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 je kapacita míst omezena na 10 účastníků. Je proto nutné si předem rezervovat místo. V případě překročení povoleného počtu účastníků bude stanoven další termín akce. Registrace zde.