Jak naložit s bioodpadem a dodržení nedělního klidu

Připomínáme občanům, že dle platných obecně závazných vyhlášek se smí pálit ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 13 do 18 hodin, ale pouze suchý bioodpad (větve). Pro ukládání bioodpadu využívejte komposty na vlastních zahradách nebo kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře, kam lze ukládat např. shrabané listí a trávu, spadaná jablka nebo větve do průměru 5 cm a o délce do 50 cm. Žádáme také o dodržování nedělního klidu, od 12 hodin není povoleno provozování hlučných činností. Věříme, že dodržováním vyhlášek a vzájemnou ohleduplností přispějeme ke zlepšení životního prostředí i vřelých sousedských vztahů.

Lampionový průvod – 5. listopadu 2022

SDH Hradištko vás srdečně zve na lampionový průvod v maskách pro děti i dospělé, který se koná v sobotu 5. listopadu 2022 od 15 hodin v areálu hasičské zbrojnice. Můžete se těšit na soutěže pro děti či vyhlášení nejlepší masky. Vstup je volný, občerstvení zajištěno. Plakát zde.

Charitativní sbírka – 20. listopadu 2022

V neděli 20. listopadu 2022 se uskuteční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Věci můžete ukládat ve sběrném dvoře na Brunšově v době od 14 do 17 hodin.

Přijímat můžeme:

 • veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 • látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 • vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 • obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 • kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie…)
 • čisté koberce, předložky….
 • hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 • menší elektrospotřebiče
 • hygienické potřeby, drogistické zboží
 • dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)

 Věci, které vzít nemůžeme:

 • knihy
 • ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 • nábytek
 • znečištěný a vlhký textil

Leták zde.

Advent 2022 – výzva

Milí občané, zapojte se s námi do přípravy vánoční výstavy na zámku. Podělte se s ostatními o kouzlo vašich výrobků – dekorace, svícny, vánoční pečivo, ozdoby na stromeček, betlémy aj. Výstava bude přístupná 1. adventní víkend 26. a 27. listopadu 2022 od 10 do 17 hodin. Přispět můžete i vánočními fotografiemi z vašich rodinných archivů, které budou vystaveny na chodbách zámku.

Dále pro vás chystáme i tradiční vánoční jarmark, který se uskuteční u příležitosti slavnostního rozsvěcení stromu v neděli 27. listopadu 2022.

V případě zájmu o zapojení do výstavy, poskytnutí fotografií nebo o prodej na jarmarku nás kontaktujte na tel. č. 731 658 505 či e-mailu haskova@hradistko.cz nebo 775 676 465 či e-mailu safrankova@hradistko.cz.

Nové zastupitelstvo obce

Na ustavujícím veřejném zasedání se představili nově zvolení členové zastupitelstva a složili slavnostní slib. Do funkce starostky obce byla zvolena Radka Svobodová, do funkce místostarostky Lucie Hašková. Předsedou finančního výboru se stal Tomáš Pipota a předsedou kontrolního výboru Bc. Jiří Žemlička. Kontakty na jednotlivé zastupitele najdete zde.

Upozornění od ČEZ Distribuce – výzva k ořezu porostů

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Zásah je nutné provést do 15. listopadu 2022.