Výluka na trati Praha-Čerčany

Upozorňujeme na výluku na železniční trati v noci 13./14. a 19./20. srpna 2019. V čase od 22.30 do 3.00 h proběhnou výluky v rámci modernizace uzlu Praha-Vršovice. Vlaky v úseku Praha, hl. n. a Praha, Krč budou odkloněny mimo zastávku Praha, Kačerov. Informace o výlukách a zpoždění spojů: VJR_210_63064_EQ3_noci_srpen.

Nové přilby pro hasiče z Pikovic

Sbor dobrovolných hasičů Pikovice získal z Hasičského fondu Nadace Agrofert příspěvek ve výši 50 000 Kč na nákup šesti nových zásahových přileb Rosenbauer HEROS TITAN FIRE. Tyto přilby již byly nakoupeny a začaly být používány při výjezdech zásahové jednotky naší obce.

Výstava “Má vlast cestami proměn”

Nenechte si ujít putovní venkovní výstavu “Má vlast cestami proměn”, která bude k vidění na návsi u zámku od 17. srpna do 13. září 2019. Výstava představí 19 proměn zanedbaných míst v místa upravená a užitečná, jež byly realizovány ve Středočeském a Jihočeském kraji a v kraji Vysočina. Jedna z proměn poukazuje i na úpravu prostranství kolem lípy na návsi v nedaleké obci Buš. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s.  ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad.

Více o výstavě na http://cestamipromen.cz

Vystava

Kašpárkovo loutkové divadlo

Kašpárkovo loutkové divadlo zve všechny děti na pohádková představení, která se uskuteční každý den v 18 hodin od pondělí do pátku ve dnech 22. až 26. července 2019 před zámkem. Hraje se v divadelním kamionu, představení trvá 50 min, vstupné 100 Kč, kapacita 30 míst. Hrají profesionální loutkoherci s originálními marionetami.

Plakát: Loutkove_divadlo

Žádost a výzva – neoprávněné užívání objektu “U-budovy”

Vzhledem k tomu, že na prostory v objektu čp. 2 (tzv. “U-budova”) obec Hradištko jako vlastník neuzavřela žádnou nájemní smlouvu ani jiný smluvní titul opravňující k jejich užívání, jsou tyto prostory jakoukoli osobou užívány neoprávněně, v rozporu se zákonem.

Žádáme ty, kteří tyto prostory neoprávněně užívají, aby tak přestali činit a aby objekt vyklidili, a to nejpozději k datu 31.8.2019, kdy bude uzavřen přívod vody. Pokud nedojde k vyklizení nemovitosti, budou podniknuty další právní kroky v souladu se zákonem.

Porucha na vodovodním řadu, Brunšov – Restaurace Rozmarná

Z důvodu poruchy na vodovodním řadu na Brunšově před Restaurací Rozmarná bude po dobu provádění její opravy omezena dodávka vody a to v noci z 9.7. od 22:30 hod do rána 10.7. do 7:00 hod a v průběhu dopoledne 10.7. (cca na 2 hodiny) při samotném přepojování potrubí.

Odstávka se týká objektů v ul. Benešovské v úseku od Restaurace Rozmarná po křižovatku s ul. Přístavní, a objektů v ulici K Přehradě.

Děkujeme za pochopení.