Pozvánka na letní varhanní koncert – Vysoký Újezd u Netvořic

Pozvánka na letní varhanní koncert 21. 7. 2018, Vysoký Újezd u Netvořic, kostelík Narození Panny Marie od 18.00 hod. Pořadatelé vás zvou na letní varhanní koncert Ondřeje Valenty s doprovodem, varhaníka Vyšehradské kapituly. Současně bude promítnuta v premiéře II. část skvělé vizualizace benediktinského kláštera na Ostrově z roku 999 a prezentovány fota z poslední publikace Vysoký Újezd a okolí. Plakát ZDE.

Aktualizovaný harmonogram etap opravy II/106

Zhotovitel stavby rekonstrukce silnice II/106 společnost EUROVIA CS a.s. a investor stavby Středočeský kraj aktualizoval harmonogram provedení jednotlivých etap, došlo ke změnám u druhé až páté etapy, které budou realizované v tomto roce:

2. etapa od 02.07.18 do 09.08.18 (39 dní), původně od 02.07.18 do 19.08.18 (49 dní)
3. etapa od 10.08.18 do 09.09.18 (31 dní), původně od 20.08.18 do 07.10.18 (49 dní)
4. etapa od 10.09.18 do 07.10.18 (28 dní), původně od 08.10.18 do 04.11.18 (28 dní)
5. etapa od 08.10.18 do 02.11.18 (26 dní), původně od 05.11.18 do 25.11.18 (21 dní)

Aktualizovaný přehled etap a harmonogram z 18.07.18. Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.

Restaurace U Petra – změna otevírací doby

Restaurace U Petra mění na letní měsíce otevírací dobu. Pátek a sobota od 10:00 do 22:00 hodin. Úterý – čtvrtek zůstává 10:00 – 15:00 hodin. Obsluha restaurace se na vás bude těšit. Po dobu rekonstrukce silnice II/106, současná část druhá etapa, je restaurace přístupna autem pouze směrem od Hradištka.

Úplná uzavírka hlavní silnice II/106, 2. etapa

Zveřejňujeme další informace k plánované uzavírce – rozhodnutí Městského úřadu Černošice o úplné uzavírce silnice II/106 mezi křižovatkami s ulicemi Šlemínská a Točitá, zkráceně II. etapa, období 02.07.2018 až 19.08.2018. V rozhodnutí je řešena objízdná trasa, dočasné změny tras a zastávek linek PID 338, 437 a 438, změna linky PID 440 a zavedení linky PID 748. Další dokumenty představují místní dopravní značení a dopravní značení v rámci širšího okolí. Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu úplné uzavírky zabezpečit přístup (nikoliv příjezd) majitelům či uživatelům přilehlých nemovitostí dotčených stavbou a dle možností stavby zajistit příjezd vozidel IZS k dotčeným nemovitostem. Zhotovitel zajistí nemovitostem dotčených stavbou odvoz domovního odpadu.

Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.

Nová kavárna na Hradištku

Nová kavárna na Hradištku „Café KANDÍK“ otevírá 26. června 2018. Otevírací doba: úterý až pátek 08:00 až 18:00 hodin, sobota a neděle 10:00 až 18:00 hodin. Kavárnu najdete naproti zámku, Pikovická 276, společné prostory s poštou. Plakát zde.