Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo na veřejných zasedáních konaných dne 21.11.2022 a 14.12.2022 veřejnou finanční podporu na rok 2023 místním spolkům, organizacím nebo fyzickým osobám, vše v souladu s Pravidly č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory, v součtu 1 117 547 Kč a neinvestiční transfery neziskovým organizacím na sociální péči ve výši 65 000 Kč. Rozpis můžete vidět zde.