Od 1. ledna 2023 se zvyšují místní poplatky ze psů a za odpad. Splatnost poplatků je do 31. března. Obecní úřad nerozesílá předpis úhrady těchto místních poplatků. Občanům a vlastníkům nemovitostí, kteří mají registrovanou e-mailovou adresu, rozesíláme upozornění na splatnost počátkem března na e-mail. Poplatky je možné uhradit:

  • bankovním převodem na účet č.2925111/0100, variabilní symbol = číslo objektu nebo variabilní symbol sdělený na předpisu poplatku zaslaný e-mailem, resp. připomenutím platby v roce 2022;
  • v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách (pondělí 8-11.30 a 12.30-18.30 hodin a ve středu 8-11.30 a 12.30 – 17.00 hodin)

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat obecní úřad na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Zdražení odpadů

Poplatek za odpad je ve výši 800 Kč pro osoby s trvalým pobytem a 1 200 Kč za nemovitost bez trvalého pobytu. Důvodem zvýšení poplatku je nárůst ceny svozu odpadu o 20 %, zvýšení skládkovacího poplatku, snížení slevy za skládkovací poplatek pro trvale hlášené občany obce, kterou nelze uplatnit na poplatek z rekreačních objektů, nárůst ceny za dopravu odpadu ze sběrného dvora a nárůst cen energií a pohonných hmot.

Obecně závazná vyhláška obce Hradištko č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf)

Zvýšení místního poplatku ze psů

Za jednoho psa budou majitelé platit 300 Kč, za každého dalšího 400 Kč. Osoby starší 65 let zaplatí za jednoho psa 200 Kč a za každého dalšího psa 300 Kč. Důvodem zvýšení poplatku jsou rostoucí náklady obce související s častým odchytem toulavých psů a zajištění krmení po dobu, než se o něj přihlásí majitel. Poplatek je dále využíván pro zajištění čistoty veřejných prostranství.

Obecně závazná vyhláška obce Hradištko č. 2/2022 o místním poplatku ze psů (pdf)