Na základě zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, bude voličům nacházejícím se v izolaci nebo karanténě v souvislosti s šířením onemocnění covid19 umožněno hlasovat ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště. U volebního stanoviště může dne 11. 01. 2023 (a v případě konání druhého kola též dne 25.01.2023) v době od 8.00 do 17.00 hodin hlasovat oprávněný volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci,
nebo karanténě, a který má zároveň v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, nebo hlasuje na voličský průkaz.

Volební stanoviště pro okres Praha-západ je na adrese Řevnice, ul. Havlíčkova, areál hasičské stanice, příjezd ul. Čs. armády.

Podrobné informace pro voliče v izolaci nebo karanténě (pdf)