Nouzový stav do 28. března

Od soboty 27. února 2021 bude na území České republiky platit nový nouzový stav, a to do 28. března. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes. Od pondělí se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod a opět se uzavřou školy. K razantnímu zpřísnění vláda přikročila v otázce volného pohybu osob. Od 1. března bude platit zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením.

Formuláře ke stažení:

Očkování osob 70+ prostřednictvím svého praktického lékaře

Od 1. března 2021 bude možné přihlásit seniory 70+ k očkování proti nákaze covid-19 prostřednictvím svého praktického lékaře. Registrace k očkování probíhá v tomto případě prostřednictvím rezervačního systému, do kterého údaje zadává váš praktický lékař.

Ti, jejichž praktickým lékařem je MUDr. Tomáš Gavlas a mají zájem se nechat očkovat proti koronaviru v jeho ordinaci, se mohou nechat zapsat do seznamu zájemců na níže uvedených telefonních číslech. Po dohodě s MUDr. Gavlasem budou zaměstnanci obce s evidováním zájemců vypomáhat.

 • 731 658 505 – Lucie Hašková, knihovnice
 • 257 740 441, 731 658 501 – Lucie Buriánková, asistentka starostky

Připravte si prosím následující údaje:

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu, telefonní číslo

Na vámi uvedeném telefonním čísle budete kontaktováni MUDr. Gavlasem s informací o termínu očkování (dle dodávek vakcín).

Vše o očkování na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Aktuálně ke koronaviru

Vážení spoluobčané,

chtěli jsme Vám touto cestou průběžně poskytovat důležité informace týkající se aktuálně stanovených opatření. Vnímám, že v tomto bláznivém a turbulentním dění, kdy včera platné, dnes neplatí, jsou takováto sdělení spíše matoucí. Proto pro případ, že budete mít zájem o aktuální informace týkající se koronaviru, bude na stránkách obce uveden pouze odkaz na web Ministerstva zdravotnictví ČR. Papírový boj vzdávám, ale ten skutečný, prosím, nevzdávejme. Děkuji a všem především pevné zdraví.

Radka Svobodová, starostka obce

Kde budou povinné respirátory

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nepříznivý vývoj epidemie covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února 2021 stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky ve vnitřních prostorech prodejen, provozoven služeb, mezinárodních letištích, MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti.

Více informací zde.

Nové kontejnery na kov a textil

Kontejnerová stání rozmístěná po obci byla doplněna o další kontejnery na tříděný odpad. Jedná se 120litrové popelnice na drobný kovový odpad, jejichž výsyp provádí zaměstnanci obce. Objemný kovový odpad se nadále ukládá ve sběrném dvoře. Nově najdete sběrné nádoby v těchto místech:

 • před sběrným dvorem
 • Na Ovčičkách
 • K Budákovu
 • Dlážděná – zatáčka
 • parkoviště u hřiště SK Pikovice
 • U Katky
 • U Zvoničky
 • parkoviště u Japeky

Kontejnery na textil, jejichž výsyp provádí společnost Help tex při naplněnosti 80 %, najdete nově v těchto místech:

 • před sběrným dvorem
 • parkoviště u hřiště SK Pikovice
 • parkoviště u Japeky

Textil je nadále možné ukládat ve sběrném dvoře.

Uzavírka ve Štěchovicích

Úřad městyse Štěchovice zveřejnil harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102, které proběhnou ve Štěchovicích. Vydávané dokumenty z MÚ Černošice týkající se uzavírek s vyznačením objízdných tras a úpravy jízdních řádů autobusů, budeme zveřejňovat po jejich obdržení.

 • 6. – 14. března 2021 – úplná uzavírka mostu přes Kocábu z důvodu osazení provizorního mostu. Objízdná trasa bude vedena přes Hradištko, Krňany, Vysoký Újezd a Slapy.
 • 15. – 28. března 2021 – částečná uzavírka napojení provizorní komunikace na silnici II/102.
 • 29. 3. – 30. 6. 2021 a 1. 9. – 11. 11. 2021 – omezený provoz řízený kyvadlově světelnou signalizací z důvodu demolice původního mostu a výstavby nového.
 • 1. 7. – 31. 8. 2021 – úplná uzavírka silnice II/102 v úseku ulic Na Kocábě a Za Kocábou z důvodu pokládky kanalizace a úpravě povrchu. Objízdná trasa bude vedena přes Hradištko, Krňany, Vysoký Újezd a Slapy.

Kolaudace tlakové kanalizace Nade Vsí

Dne 4.3.2021 bude zahájena kolaudace díla „Hradištko, tlaková kanalizace, lokalita Nade Vsí, napojení na ČOV Pikovice“. Po ukončení kolaudačního řízení bude doručena majitelům dotčených nemovitostí písemná informace o termínu a podmínkách připojení na veřejnou kanalizační síť. Předpokládaný termín je stanoven na přelom března – dubna 2021.

Senioři v krajích

Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň  – Senioři v krajích (@seniorivkrajich) vytvořil deset dílů vzdělávacích, tematických videoklipů. Ty mají za úkol informovat veřejnost o problémech nejen starší generace. Videospoty odpovídají na otázky v oblasti péče o seniora v rodině, seniorské obálky (I.C.E. karta), stárnutí ve zdraví, dobrovolnictví, age managementu, násilí na seniorech, mezigeneračnímu soužití, veřejnému prostoru i například nyní velmi aktuální kyberbezpečnosti. Krátké animované klipy jsou určené lidem všem generací. Videa najdete na Youtube kanálu Senioři v krajích ZDE.