Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Hradištko

Dne 31. října 2018 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva naší obce Hradištko.

Do funkcí byli zvoleni tito zastupitelé:
Radka Svobodová, starostka
Tomáš Pipota, místostarosta
Ing. Petr Vlk, předseda finančního výboru
Ing. Ladislav Vondrášek, předseda kontrolního výboru

Celé usnesení zde. Připravujeme zápis a aktualizaci webových stránek (kontakty, zastupitelé, výbory a komise).

 

 

 

Pátá etapa rekonstrukce silnice II/106 prodloužena o 1 den

V. etapa rekonstrukce státní silnice č. II/106 je prodloužena o jeden den, tedy do soboty 3.11.2018. Důvodem prodloužení je žádost zhotovitele stavby na základě nutné odstávky obalovny, což přináší posunutí provedení živičných souvrství. Vodorovné dopravní značení má být provedené do 06.11.18.

Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro V. etapu – prodloužení

Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.

Střed obce Hradištko je ve vlastnictví obce Hradištko

Obec Hradištko má čerstvě na svém listu vlastnictví zapsanou jižní část středu naší obce. Jedná se nemovitosti č.p. 2 (tzv. Účko), č.p. 3 a navazující pozemky směrem k tiskárnám. Tyto nemovitosti koupila od společnosti Adarman, s.r.o. Celý postup je popsán v aktualizované části webu Majetkoprávní vypořádání centra Hradištka. Je zde také popis majetkoprávního narovnání s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Ortofomapa

Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko na rok 2019

Obec Hradištko tímto zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2019. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností, vše v souladu s Pravidly č. 1/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je tato činnost provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 20.11.2018 do 15:00 hodin. Formulář žádosti .pdf, formulář žádosti .xls.

Koncert k 100. výročí naší republiky

Srdečně Vás zveme na koncert „Ta naše písnička česká„, který je pořádán u příležitosti 100. výročí založení samostatného československého státu. Koncert se koná v pátek 26. října od 19 hodin ve společenském sále ČMSCH. Vystoupí zde sólisté Státní opery a Národního divadla Praha Zora Jehličková a Lubomír Havlák. Zazní slavné melodie Karla Hašlera a Rudolfa Frimla. Vstupenky jsou v předprodeji na obecním úřadě a v knihovně.

Přednáška – Jak se u nás zakládala republika

Obec Hradištko Vás při příležitosti 100. výročí  vzniku samostatného československého státu srdečně zve na přednášku historika PhDr. Tomáše Zouzala „Jak se u nás zakládala republika“. Vstupné je dobrovolné. Bude se hovořit o našem regionu, jaký byl před 100 lety, promítat fotografie a filmy, číst z kronik, celý plakát ZDE. Přednášku můžete navštívit v knihovně Obecního úřadu Hradištko v sobotu 27. října 2018 od 18:00.