Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu omikronu

Vzhledem k očekávánému prudkému nárůstu incidence mutace COVID – 19 Omikron v populaci, která se týká i řidičů autobusů a členů vlakových čet na železnici, připravuje Středočeský kraj systémové opatření, kterým se zajistí maximální možná míra zabezpečení provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje.

Absolutní prioritou zůstávají školní spoje a spoje v dopravních špičkách do a ze zaměstnání.

Již v průběhu příštího týdne lze očekávat zvýšení výpadků spojů na jednotlivých linkách v důsledku onemocnění nebo povinných karantén řidičů autobusů či strojvůdců vlaků.

S platností od 12. 1. 2022 bude dispečink PID ve spolupráci s dopravci operativně zasahovat do provozu linek – jak v autobusech, tak ve vlacích. Informace budou zveřejňovány denně na webu www.pid.cz a na facebooku, instagramu a twitteru (vždy opět na stránkách či kanálu PID) a to vždy v 19.00 hodin v den před následujícím dnem provozu. Aktuální informace také najdete v PID lítačce, která je k dispozici v podobě aplikace pro mobily.

Od 17. 1. 2022 dojde k zavedení dočasně omezeného provozu s prioritou zachování školních spojů (prázdninový provoz bez omezení školních spojů!).

I přes takto nastavená opatření NELZE vyloučit, že v jednotlivých případech nedojde k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplývat z pozitivních záchytů v rámci povinného testování provozních zaměstnanců při příchodu na pracoviště.

Výše uvedená opatření budou platit do odvolání, předpokládáme cca do poloviny února 2022.

Celé znění tiskové zprávy najdete zde.

Kotlíkové dotace a povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Provozovatel, který bude provozovat kotle 1. nebo 2. emisní třídy po 1.9.2022, riskuje pokutu do výše 50 000 Kč. Hlavním cílem výměny kotlů je zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích.

Při výměně kotlů mohou občané využít vyhlašovaných dotačních programů z Operačního programu Životního prostředí nebo z programu Nová zelená úsporám. Jako nové zdroje budou podporována tepelná čerpadla, automatické i ruční kotle na biomasu a pravděpodobně i kondenzační kotle na zemní plyn.

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly (v případě obce Hradištko je to Městský úřad Černošice),  však budou moci zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.

Poplatky za komunální odpad na rok 2022

Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo Obecně závazné vyhlášky č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Základní sazba poplatku zůstává stejná a činí 1 000 Kč ročně na poplatníka. Fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Hradištko mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení v obci Hradištko platí ročně 750 Kč za osobu. Za chatu, rodinný dům nebo byt bez trvale přihlášené osoby činí poplatek 1 000 Kč ročně. Místní poplatek za odpad za rok 2022 je splatný nejpozději do 31.3.2022 na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu.

Zároveň připomínáme, že tak jako v roce 2021 nebude Obecní úřad Hradištko rozesílat prostřednictvím České pošty předpis úhrady místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu (a také poplatků za psa).

Kdo využil možnosti elektronického zasílání dokumentů, obdrží upozornění na splatnost poplatku za odpad e-mailem. Pokud si nejste jisti svým aktuálním údajem pro elektronické zasílání dokumentů, obraťte se laskavě elektronicky (e-mailem) na účetní naší obce paní Radku Hrabánkovou –  uctarna@hradistko.cz.

Přehled místních poplatků najdete zde.

Výstava k 80. výročí vystěhování

Srdečně vás zveme na výstavu „Když pampelišky nekvetly“, která se koná u příležitosti 80. výročí vystěhování kraje mezi Vltavou a Sázavou za 2. světové války. Výstava připomíná smutné příběhy vězňů z koncentračního tábora Hradištko a bude přístupná od 8. do 28. ledna 2022 na návsi u zámku. Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 8. ledna 2022 od 14 hodin. Součástí programu bude promítání francouzského dokumentu o osudech deportovaných v obřadní síni na zámku. Plakát zde.

Živý betlém

Srdečně vás zveme na živý betlém, který se odehraje na nádvoří zámku a v přilehlé zahradě v neděli 19. prosince 2021 od 16.30 hodin. Sraz před zámeckou zahradou (od garáží). Přijďte si prožít krásný vánoční příběh a zazpívat koledy. S sebou svíčku (případně sklenici) na betlémské světlo a dobrou náladu! Plakát zde.

Pozvání do knihovny

Zveme vás na literární pořad Adventní vyprávění, který se uskuteční v sobotu 11. prosince 2021 od 18 hodin v knihovně. Můžete se těšit na autorské povídky v podání herce divadelního spolku Kašpar Františka Kreuzmanna s hudebním doprovodem Zdeňka Dočekala. Zároveň zahájíme první hradištskou výstavu obrazů místní milé mladé výtvarnice Báry Burianové.

Délka pořadu: 80 minut, vstupné dobrovolné. Plakát zde.