Elektronické zasílání dokladů

Od 1.3. 2019 zavádíme vystavování a používání elektronických dokladů (fakturace vodného, stočného, poplatku za komunální odpad, poplatku za psy nebo jiných poplatků), vystavených ze strany Obecního úřadu Hradištko. Cílem je zejména úspora papíru a ochrana životního prostředí, snížení finančních nákladů, ale také větší komfort a např. snazší uschování dokladu. Elektronické vyúčtování nahradí dosavadní zasílání faktur či složenek v papírové formě poštou. Prosíme o udělení souhlasu se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou na Vámi určenou e-mailovou adresu. Formulář můžete vyplnit zde.

1. jarní deskohraní – 16. března 2019

Zveme vás na zábavné herní odpoledne, kde si budete moci zahrát a vyzkoušet nové hry. Od 15.00 do 17.30 hodin je čas vyhrazen pro rodiny s dětmi, od 18 hodin je hraní především pro dospělé. Vstupné je dobrovolné. Pokud přinesete něco dobrého k snědku, bude i občerstvení.
V rámci deskohraní se od 15.30 uskuteční TURNAJ ve hře DROP IT! Startovné je 30 Kč. Ceny pro první tři hráče věnovala firma Albi. Těšíme se na vaši hojnou účast! Akce se koná v Obecní knihovně Hradištko, Chovatelů 500. Plakát zde.

Ukliďme Česko

Obec Hradištko se připojila k celorepublikové akci „Ukliďme Česko„. Úklid obce proběhne v sobotu 6. dubna 2019 od 8 do 12 hodin. O den dříve budou  v centru obce uklízet žáci základní školy. Úklid pro veřejnost bude probíhat v několika lokalitách, místa srazu a další podrobnosti najdete v mapě. Využijte možnosti připojit se k akci jako dobrovolník. Zapojit se můžete i jinak. Za váš zájem a pomoc předem děkujeme.

Kandík kvete

Na Medníku rozkvetl kandík. Prosíme všechny návštěvníky míst, kde se tato chráněná rostlina vyskytuje, aby se pohybovali především po vyznačených cestách. Procházením turistů po lese dochází k sešlapu kandíku, proto prosíme o nejvyšší opatrnost a ohleduplné chování, zvýšený dohled na děti a dodržování zákazu volného pohybu psů. Děkujeme.

Z obecně závazných vyhlášek

Přinášíme nejdůležitější výňatky z obecně závazných vyhlášek. Jejich dodržováním předejdeme řadě problémů, které obec dennodenně řeší, například špatnou průjezdnost komunikací, nepořádek kolem kontejnerů, černé skládky, nedodržování nedělního klidu, volné pobíhání psů, pálení mimo určené dny a spalování syrového materiálu a další. Věříme, že dodržování vyhlášek přispěje ke zlepšení situace veřejného pořádku i ke zlepšení sousedských vztahů. Stručné výňatky z vyhlášek najdete zde. Přehled všech vyhlášek v celém znění je zde.

Výstava „Pocta kandíku“

Café Kandík vás srdečně zve na výstavu obrazů, keramiky, fotografií a šperků „Pocta kandíku“, která se koná od 12. března do 30. dubna 2018 v otevírací době kavárny. Plakát zde.

Přerušení dodávky elektřiny v částech obce Hradištko dne 18.3.2019

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude z důvodu plánované odstávky za účelem preventivní údržby zařízení a oprav po poruše přerušena dodávka elektřiny v částech obce Hradištko. Vzhledem k tomu, že v průběhu dne (18.03.19) se vypnutí týká částí obce Hradištka v odlišných časech, řiďte se sděleními společnosti ČEZ, která jsou vyvěšena v konkrétní lokalitě.

Více na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Výstava „Pocta kandíku“

Café Kandík uspořádá od 11. března 2019 výstavu „Pocta kandíku“. Poptává k zapůjčení jakákoli (rozumně velká) umělecká díla s kandíkem, případně kandíkem inspirovaná, a to na březen a duben 2019. Ozvěte se prosím na kavarna@cafekandik.cz nebo na tel. 775 676 465. Za pomoc děkuje a na spolupráci se těší Markéta Šafránková.