Schválená změna územního plánu č. 6 nabyla účinnosti, úplné znění můžete nahlédnout na Obci Hradištko v tištěné podobě, kde je uložena i dokladová dokumentace a nebo na určené webové stránce Obce Hradištko. Celé oficiální oznámení zveřejnění údajů zde. Šestou změnou územního plánu byl mimo jiné změněn způsob využití části plochy mezi Hradištkem a Rajchardovem, která byla dosud určena k výstavbě rodinných domů. Nové využití (SMS) umožňuje umístění objektů občanské vybavenosti a služeb. V lokalitě Nad Malým vrchem byla vypuštěna místní komunikace.