Připomínáme občanům, že dle platných obecně závazných vyhlášek se smí pálit ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 13 do 18 hodin, ale pouze suchý bioodpad (větve). Pro ukládání bioodpadu využívejte komposty na vlastních zahradách nebo kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře, kam lze ukládat např. shrabané listí a trávu, spadaná jablka nebo větve do průměru 5 cm a o délce do 50 cm. Žádáme také o dodržování nedělního klidu, od 12 hodin není povoleno provozování hlučných činností. Věříme, že dodržováním vyhlášek a vzájemnou ohleduplností přispějeme ke zlepšení životního prostředí i vřelých sousedských vztahů.