Na ustavujícím veřejném zasedání se představili nově zvolení členové zastupitelstva a složili slavnostní slib. Do funkce starostky obce byla zvolena Radka Svobodová, do funkce místostarostky Lucie Hašková. Předsedou finančního výboru se stal Tomáš Pipota a předsedou kontrolního výboru Bc. Jiří Žemlička. Kontakty na jednotlivé zastupitele najdete zde.