Připomínáme, že nahlášení stavu vodoměru přes aplikaci „Můj vodoměr“ je možné do pátku 30. září 2022. Po tomto datu bude aplikace sloužit jen k prohlížení a kontrole stavu odběru vody a fakturace. Děkujeme všem, kteří stav svého vodoměru už do aplikace zapsali, a rovněž všem, kteří souhlasili s elektronickým zasílám dokladů a poskytnutím e-mailové adresy zjednodušili komunikaci s obecním úřadem.