Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání 21. září 2022 změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Hradištko, příslušné dokumenty můžete nalézt na webu obce Uzemní plán.