Dne 23. srpna 2022 budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního řádu v ulici Na Ovčičkách. V daném úsek bude úplná uzavírka komunikace, objízdná trasa povede ulicí Filmařská. Rozsah rekonstrukce a objízdná trasa je vyznačena zde. Předpokládaný konec prací je 30. září 2022.