V úterý 23. srpna 2022 bude Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje provádět revizi dřevin, jejich ořez a odstranění rizikových stromů, a to podél silnice II/106 (Benešovská) v úseku Brunšova a Rajchardova. V případě nepříznivých klimatických podmínek mohou práce probíhat až v následujících dnech. Při projíždění po dobu realizace dbejte prosím ve zmíněném úseku zvýšené opatrnosti.