Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše

Doprava mezi přívozem na Brunšově, který bude zajišťovat spojení na druhý břeh Vltavy a železniční stanicí Petrov u Prahy v Pikovicích, bude zajišťována kyvadlovou linkou mezi Brunšovem a Pikovicemi.

Vypracován je předběžný návrh jízdního řádu autobusové linky, který se může ještě změnit. Většina spojů je vedena tak, aby v Pikovicích navazovala na vlaky a jejich stávající jízdní řád. Ostatní spoje jsou sestaveny dle možností oběhu jednoho vozidla.

Přívoz bude navazovat na kyvadlovou autobusovou dopravu. Tyto časy bude nutné dodržet. Plavby nad rámec jízdního řádu dle poptávky nesmí ohrozit dodržení časů uvedených v jízdním řádu. Maximální počet „jízd navíc“ bude předmětem jednání.

Návrh jízdního řádu kyvadlového spoje zde.

Veškeré potvrzené informace budeme aktualizovat a na webových stránkách obce pod záložkou Rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše 2024 a zároveň rozesílat prostřednictvím aktualit.

Dokončení opravy schodů na Brunšově

Vzhledem k vhodným klimatickým podmínkám začnou o víkendu probíhat závěrečné práce na opravě schodů na Brunšově. Mimo jiné bude pokládána epoxidová vrstva, která je v průběhu tuhnutí náchylná na mechanické poškození. Žádáme proto o respektování omezení vstupu na schody a dodržování záboru staveniště. Realizací opravy schodů chceme zajistit jejich bezpečné užívání, kdy se zde, při uzavření štěchovického mostu, frekvence chodců zvýší. Děkujeme za pochopení.

Zimní zážitky pro děti ze ZŠ Hradištko – finanční sbírka

Obracíme se na vás s prosbou o podporu 8 žáků ze Základní školy Hradištko na nadcházejícím lyžařském kurzu, který proběhne v termínu 10. – 15. března 2024. Jejich rodiny si to bohužel nemohou dovolit, i když se snaží zajistit pro své děti to nejlepší. Vaše štědrost by znamenala mnoho a umožnila by dětem zažít nejen radost ze sněhu a lyžování, ale také vytvořit si krásné vzpomínky a posílit vztahy ve třídě.
Moc děkujeme za každou podporu pro děti ze školy ZŠ Hradištko.
Upozorňujeme, že finanční sbírka trvá pouze do konce ledna, tedy do dnešní půlnoci. Přispět můžete prostřednictvím webových stránek Patron dětí.
Televizní reportáž o probíhající sbírce, kterou 29. ledna 2024 odvysílala televize Nova, najdete zde.

Tanečně-společenský večer – 16. března 2024

Dámská taneční skupina Nech-těla odpočívat vás zve na tanečně společenský večer pořádaný u příležitosti 10. výročí založení skupiny, který se koná v sobotu 16. března 2024 v 19 hodin ve společenském sále Hradištko (vedle tělocvičny). Vstupenky v ceně 250 Kč jsou v předprodeji v café Kandík. Počet lístků s ohledem na kapacitu sálu je omezen.
Zváni jsou všichni nadšení taneční a tanečnice z Hradištka a okolí i všichni, kdo nikdy do tanečních nechodili, ale obdivují amatérské taneční kreace dětí i dospělých a umí se při tanci bavit.
Program:
19.30 h Taneční prolog
2030 h První předtančení – (Nech)těla odpočívat a Taneční škola Mariondance Štěchovice
21.30 h Druhé předtančení – (Nech)těla odpočívat a Club RNR Marco Hradištko
22.30 h Třetí předtančení – (Nech)těla odpočívat a VIP host
Půlnoční překvapení
Hudba: DJ Roga
Catering zajišťuje Střední odborné učiliště Jílové a Vinařský dvůr Měchenice.
Společenský oděv vítán (dress code: smart casual).

Plakát zde.

Dopravní omezení – rekonstrukce štěchovického mostu a omezení v Davli

Dne 25. ledna 2024 se uskutečnilo společné jednání zástupců obcí dotčených dopravními omezeními, Krajské správy a údržby silnic, zhotovitelů obou akcí, dopravce a zástupců dotčených orgánů.

Zahájení rekonstrukce mostu za úplné uzavírky: 25. března 2024.
Doba provádění stavby: 9 měsíců
Náhradní doprava: přívoz s nástupem na Hradištku v ul. Přístavní, jízdní řád a frekvence spojů není ještě stanovena.
Autobusová doprava: Kyvadlová doprava mezi Brunšovem a Pikovicemi bude navazovat na vlakové spoje a dle časových možností budou další spoje rozloženy do těchto oken. Výstup bude u sběrného dvora v ul. Šlemínská s pěším přesunem do ul. Přístavní.
Vlaková doprava: z důvodu jednokolejné trati nelze nasadit další spoje, dopravce je připraven na posílení vlakových souprav.
Plochy pro parkování na Hradištku: v ul. Šlemínská a ul. K Přehradě
Parkování ve Štěchovicích: oficiální pronájem plochy pro parkování nebyl radou městyse Štěchovice schválen.

Bohužel se tato stavba potkává s dokončením rekonstrukce sil. II/102 v Davli, od 13. května do 30. června 2024 bude částečné dopravní omezení (po polovinách vozovky) v úseku od základní školy po zastávku Na Javorce, následně do 31. srpna 2024 bude úplná uzavírka v úseku od křižovatky u základní školy po hotel/restaurace V Pivovaře.
Autobusová doprava mezi Štěchovicemi a Prahou po dobu uzavírky v Davli: nyní je dohodnutá tato varianta: ve stávající trase s pěším přesunem v Davli (cca 500 metrů). Stávající autobusové linky jedoucí do Masečína budou prodlouženy přes Hvozdnici do Davle. Autobus č. 360 bude odkloněn přes Dobříš na Prahu.

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje nám bylo sděleno další dopravní omezení, které se může dotknout zvolených objízdných tras – v obci Krhanice bude realizována stavba kruhového objezdu v křižovatce při nájezdu z obce na most přes Sázavu za úplné uzavírky, tzn. nebude možný přejezd přes most.

Podrobnosti k jednotlivým bodům budeme průběžně doplňovat.

Most Dr. E. Beneše – termín zahájení rekonstrukce

Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce mostu a jeho úplné uzavírky je 25. března 2024. Na základě našeho podnětu došlo k posunu termínu, a to s ohledem na výluku vlaků v úseku Vrané nad Vltavou – Týnec nad Sázavou v období 11.-15. března a 18.-22. března 2024. Dne 25. ledna 2024 se uskuteční jednání, ze kterého vzejdou konkrétní podmínky provádění stavby – provoz přívozu, náhradní doprava a také koordinace s dalšími dopravními omezeními.

Výluka na trati Praha-Čerčany – březen 2024

Upozorňujeme na výluku v úseku Vrané nad Vltavou – Týnec nad Sázavou (a zároveň v úseku Vrané nad Vltavou – Dobříš), a to ve dnech 11. – 15. března a 18. – 22. března 2024 vždy v časech 9.40 – 17.40 hodin. Všechny vlaky v daném období a úsecích budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Elektronická sbírka zákonů

Od 1. ledna 2024 je bezplatně k dispozici Elektronická sbírka zákonů (https://zakony.gov.cz/). Úplně, přehledně a na jednom místě jsou zpřístupněna úplná znění právních aktů. Databáze právních předpisů je státem garantována a elektronická podoba nahrazuje dosavadní papírovou podobu Sbírky zákonů.