Uzávěrka nového čísla Zpravodaje

Zahajujeme přípravu nového čísla Zpravodaje, které vyjde na přelomu března a dubna. Uvítáme vaše příspěvky, náměty, tipy, inzeráty. Informujte ostatní, co se u vás děje, co se podařilo, co připravujete. Termín uzávěrky je 25. února 2024. Příspěvky zasílejte na e-mail redakce@hradistko.cz. Děkujeme.
Ceník inzerce najdete zde.

Pikovický masopust – 2. března 2024

SDH Pikovice vás srdečně zve na Pikovický masopust, který se koná v sobotu 2. března 2024 od 14 hodin u hasičské zbrojnice v Pikovicích. Součástí programu bude masopustní průvod, soutěž o nejlepší masku, jmenování krále masopustu, společenské hry a občerstvení včetně domácích donutů. Akce bude tematicky laděná podle seriálu Simpsonovi, který slaví 35 let. Masky ale mohou být jakékoli. Plakát zde.

Charitativní sbírka – 17. března 2024

V neděli 17. března 2024 se uskuteční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov – jediná v letošním roce. Věci můžete ukládat ve sběrném dvoře na Brunšově v době od 14 do 17 hodin.

Přijímat můžeme:

 • veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 • látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 • vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 • obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 • kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, dekorace
 • hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 • menší elektrospotřebiče (i poškozené)
 • hygienické potřeby, drogistické zboží
 • dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)

 Věci, které vzít nemůžeme:

 • ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
 • znečištěný a vlhký textil

Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích, nádobí a knihy uložené v krabicích. Děkujeme.

Leták zde.

Beseda „Architektura ve veřejném prostoru“

Zveme vás na besedu na téma „Architektura ve veřejném prostoru“, která se koná v úterý 5. března 2024 v 18.30 hodin v knihovně. Můžete se těšit na místní architekty, kteří se podílejí na rozvoji Hradištka v rámci Komise pro rozvoj obce – architektku Evu Letovskou a architekty Jiřího Hejla, Davida Krause a Jakuba Loučku. Mezi pozvanými hosty je také Ing. arch. Ondřej Beneš, který naši obec provází při tvorbě urbanistické koncepce centra Hradištka.

Plakát zde.

Most Dr. Edv. Beneše – změna termínu zahájení rekonstrukce

Dnešním sdělením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS)  byl oznámen posun zahájení rekonstrukce mostu Edv. Beneše z původního plánovaného termínu 25. března 2024 na nový termín 22. dubna 2024.  Důvodem oddálení a posunutí zahájení rekonstrukce jsou nově nalezené inženýrské sítě v konstrukci mostu, které nebyly zjištěny ani podrobnými průzkumy při zpracování projektové dokumentace. KSÚS  společně se správcem sítí intenzivně pracuje na technickém řešení pro překládku těchto inženýrských sítí, a to jak provizorní, tak definitivní.

Současně přikládáme koordinační situaci se zakreslením všech plánovaných dopravních omezení v širším okolí.

Za případné změny jakýchkoliv termínů či rozsahu dopravních omezení obec nenese odpovědnost.

Virtuální univerzita 3. věku

Zveme vás na letní semestr virtuální univerzity 3. věku – v úterý 6. února 2024 v 9.30 hodin v knihovně. Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Bude probíhat 1x za 14 dní od února do dubna, vždy v úterý od 9.30 do 11.30 h. Přednášky budou na téma Barokní život v Čechách a na Moravě. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku ve výši 400 Kč proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat. Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior. Případně kontaktujte knihovnu na tel. 731 658 505 nebo e-mailem knihovna@hradistko.cz. Plakát zde.

Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše

Doprava mezi přívozem na Brunšově, který bude zajišťovat spojení na druhý břeh Vltavy a železniční stanicí Petrov u Prahy v Pikovicích, bude zajišťována kyvadlovou linkou mezi Brunšovem a Pikovicemi.

Vypracován je předběžný návrh jízdního řádu autobusové linky, který se může ještě změnit. Většina spojů je vedena tak, aby v Pikovicích navazovala na vlaky a jejich stávající jízdní řád. Ostatní spoje jsou sestaveny dle možností oběhu jednoho vozidla.

Přívoz bude navazovat na kyvadlovou autobusovou dopravu. Tyto časy bude nutné dodržet. Plavby nad rámec jízdního řádu dle poptávky nesmí ohrozit dodržení časů uvedených v jízdním řádu. Maximální počet „jízd navíc“ bude předmětem jednání.

Návrh jízdního řádu kyvadlového spoje zde.

Veškeré potvrzené informace budeme aktualizovat a na webových stránkách obce pod záložkou Rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše 2024 a zároveň rozesílat prostřednictvím aktualit.