Uzávěrka nového čísla Zpravodaje

Zahajujeme přípravu nového čísla Zpravodaje, které vyjde na přelomu června a července. Uvítáme vaše příspěvky, náměty, tipy, inzeráty. Informujte ostatní, co se u vás děje, co se podařilo, co připravujete. Termín uzávěrky je 25. května 2024. Příspěvky zasílejte na e-mail redakce@hradistko.cz. Děkujeme.
Ceník inzerce najdete zde.

Pietní akt 8. května 2024 – ohlédnutí

Ve středu 8. května 2024 se konal pietní akt na uctění památky vězňů umučených v koncentračním táboře Hradištko a oslavu Dne vítězství. U této příležitosti byla také oficiálně podepsána partnerská smlouva mezi obcí Hradištko a španělskou obcí Busturia, odkud pocházel jeden ze zavražděných španělských deportovaných Anjel Lekuona.
Mezi zahraničními hosty byl velvyslanec Španělska J. E. Alberto Morano Humet, velvyslanec Belgie J. E. Jurgen Van Meirvenne, polský konzul Piotr Leszczyński, zástupce velvyslanectví USA Hervé Irion, zástupkyně francouzského velvyslanectví Manon Bergeron a také potomci španělských deportovaných včetně zástupců partnerské obce Busturia. Mezi přítomnými hosty byl dále senátor Petr Štěpánek a zástupci Středočeského kraje – statutární náměstek hejtmanky Pavel Pavlík a náměstek hejtmanky Jiří Snížek. Nechyběli ani členové České obce legionářské, starostové okolních obcí a zástupci místních společností, spolků a organizací.
Děkujeme našim spoluobčanům, kteří se aktu zúčastnili, že si spolu s námi připomněli tuto významnou událost.

Rekonstrukce štěchovického mostu: zpráva pro občany

Vážení občané,

s připomínkami k provádění stavby se prosím obracejte na příslušné subjekty.

Pro přehled uvádím, jaké je postavení obce Hradištko ve vztahu k rekonstrukci štěchovického mostu:

  • obec není vlastníkem stavby mostu Edv. Beneše
  • obec nebyla zadavatelem výběrového řízení
  • obec nevybírala Zhotovitele stavby
  • obec není Investorem akce
  • obec není technický dozor stavby
  • obec je omezeními dotčena stejně tak, jako všichni její občané.

 Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Začátek jakékoli stavby neznamená okamžitý stavební ruch se všemi stavebními stroji na místě. Stavba má jasný postup a vždy začíná přípravnými pracemi. Most ve Štěchovicích jsme zhotoviteli předali 22. dubna. Hned ten den ráno se na mostě objevily vysokozdvižné plošiny, kvůli přípravám kabelových žlabů na překládku sdělovacích sítí. V současné době také probíhá diagnostika mostovky, tedy sondy ve vozovce a též diagnostika nosné konstrukce mostu. Hlavní práce na stavbě tedy mohou vždy začít až po přeložkách sdělovacích sítí, což v tomto případě bude po první polovině května, nicméně v pátek 10. května začne frézování vozovky. Pracuje se také pod mostem a ve skrytých polích pod vozovkou, kam bedlivé oko veřejnosti možná nevidí. Rádi bychom připomněli, že opravit most ani silnici nelze ze dne na den. Navíc každá dopravní stavba zcela logicky přináší omezení a diskomfort. S naším dodavatelem firmou T.A.Q. s.r.o. máme uzavřenou smlouvu s jasnými termíny a také sankcemi za jejich nedodržení. Je tedy v zájmu všech, aby stavba běžela dle harmonogramu a byla dokončena v termínu. Je ale třeba také říci, že při každé stavbě se mohou objevit nenadálé události, které mohou průběh stavby i termín dokončení ovlivnit.

Petra Kučerová, tisková mluvčí

 

Pozvání na pietní akt – 8. května 2024

Srdečně vás zveme k účasti na pietní vzpomínce na umučené v koncentračním táboře Hradištko, která se koná ve středu 8. května 2024 v 11 hodin u pomníku obětem 2. světové války v Hradištku. Letos poprvé budou přítomni potomci španělských deportovaných včetně zástupců partnerské obce Busturia. Účast přislíbil také španělský velvyslanec a zástupci velvyslanectví USA a Belgie.

Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost při projíždění kolem pietního místa v čase konání vzpomínkové akce, případně o odložení cesty mimo čas 10.45 – 11.45 h.

Plakát zde.

Rádi bychom vás také pozvali na přednášku „Španělé na Hradištku“, která se koná v úterý 7. května 2024 v 18 hodin v knihovně. Dozvíte se o dosud zapomenuté historii španělských protifašistických bojovníků. Přednášet budou badatel Unai Eguia a Anton Gandarias, potomek jednoho z vězňů zabitých v pobočném koncentračním táboře Hradištko. Přednáška bude tlumočena do češtiny, vstup je volný. Plakát zde.

Výluka na trati Praha-Čerčany

Upozorňujeme na výluku v úseku Praha, Hlavní nádraží a Praha, Krč, a to ve dnech od 30. dubna do 5. června 2024.

Po dobu výluky je doprava na trati 210 organizována výhradně podle výlukového jízdního řádu, zvlášť pro pracovní dny a zvlášť pro víkendy a svátky. Více informací na webových stránkách Českých drah.

Výlukový jízdní řád – pracovní dny

Výlukový jízdní řád – soboty a dny pracovního klidu

Informace pro voliče do voleb do EP – OÚ v neděli 28.4.2024 otevřen

Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří mají právo volit a hodlají projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR, musí osobně požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději do neděle 28. dubna 2024 do 16 hodin. Z tohoto důvodu bude obecní úřad pro veřejnost otevřen od 8 do 16 hodin.