Tanečně-společenský večer – 16. března 2024

Dámská taneční skupina Nech-těla odpočívat vás zve na tanečně společenský večer pořádaný u příležitosti 10. výročí založení skupiny, který se koná v sobotu 16. března 2024 v 19 hodin ve společenském sále Hradištko (vedle tělocvičny). Vstupenky v ceně 250 Kč jsou v předprodeji v café Kandík. Počet lístků s ohledem na kapacitu sálu je omezen.
Zváni jsou všichni nadšení taneční a tanečnice z Hradištka a okolí i všichni, kdo nikdy do tanečních nechodili, ale obdivují amatérské taneční kreace dětí i dospělých a umí se při tanci bavit.
Program:
19.30 h Taneční prolog
2030 h První předtančení – (Nech)těla odpočívat a Taneční škola Mariondance Štěchovice
21.30 h Druhé předtančení – (Nech)těla odpočívat a Club RNR Marco Hradištko
22.30 h Třetí předtančení – (Nech)těla odpočívat a VIP host
Půlnoční překvapení
Hudba: DJ Roga
Catering zajišťuje Střední odborné učiliště Jílové a Vinařský dvůr Měchenice.
Společenský oděv vítán (dress code: smart casual).

Plakát zde.

Dopravní omezení – rekonstrukce štěchovického mostu a omezení v Davli

Dne 25. ledna 2024 se uskutečnilo společné jednání zástupců obcí dotčených dopravními omezeními, Krajské správy a údržby silnic, zhotovitelů obou akcí, dopravce a zástupců dotčených orgánů.

Zahájení rekonstrukce mostu za úplné uzavírky: 25. března 2024.
Doba provádění stavby: 9 měsíců
Náhradní doprava: přívoz s nástupem na Hradištku v ul. Přístavní, jízdní řád a frekvence spojů není ještě stanovena.
Autobusová doprava: Kyvadlová doprava mezi Brunšovem a Pikovicemi bude navazovat na vlakové spoje a dle časových možností budou další spoje rozloženy do těchto oken. Výstup bude u sběrného dvora v ul. Šlemínská s pěším přesunem do ul. Přístavní.
Vlaková doprava: z důvodu jednokolejné trati nelze nasadit další spoje, dopravce je připraven na posílení vlakových souprav.
Plochy pro parkování na Hradištku: v ul. Šlemínská a ul. K Přehradě
Parkování ve Štěchovicích: oficiální pronájem plochy pro parkování nebyl radou městyse Štěchovice schválen.

Bohužel se tato stavba potkává s dokončením rekonstrukce sil. II/102 v Davli, od 13. května do 30. června 2024 bude částečné dopravní omezení (po polovinách vozovky) v úseku od základní školy po zastávku Na Javorce, následně do 31. srpna 2024 bude úplná uzavírka v úseku od křižovatky u základní školy po hotel/restaurace V Pivovaře.
Autobusová doprava mezi Štěchovicemi a Prahou po dobu uzavírky v Davli: nyní je dohodnutá tato varianta: ve stávající trase s pěším přesunem v Davli (cca 500 metrů). Stávající autobusové linky jedoucí do Masečína budou prodlouženy přes Hvozdnici do Davle. Autobus č. 360 bude odkloněn přes Dobříš na Prahu.

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje nám bylo sděleno další dopravní omezení, které se může dotknout zvolených objízdných tras – v obci Krhanice bude realizována stavba kruhového objezdu v křižovatce při nájezdu z obce na most přes Sázavu za úplné uzavírky, tzn. nebude možný přejezd přes most.

Podrobnosti k jednotlivým bodům budeme průběžně doplňovat.

Most Dr. E. Beneše – termín zahájení rekonstrukce

Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce mostu a jeho úplné uzavírky je 25. března 2024. Na základě našeho podnětu došlo k posunu termínu, a to s ohledem na výluku vlaků v úseku Vrané nad Vltavou – Týnec nad Sázavou v období 11.-15. března a 18.-22. března 2024. Dne 25. ledna 2024 se uskuteční jednání, ze kterého vzejdou konkrétní podmínky provádění stavby – provoz přívozu, náhradní doprava a také koordinace s dalšími dopravními omezeními.

Výluka na trati Praha-Čerčany – březen 2024

Upozorňujeme na výluku v úseku Vrané nad Vltavou – Týnec nad Sázavou (a zároveň v úseku Vrané nad Vltavou – Dobříš), a to ve dnech 11. – 15. března a 18. – 22. března 2024 vždy v časech 9.40 – 17.40 hodin. Všechny vlaky v daném období a úsecích budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Elektronická sbírka zákonů

Od 1. ledna 2024 je bezplatně k dispozici Elektronická sbírka zákonů (https://zakony.gov.cz/). Úplně, přehledně a na jednom místě jsou zpřístupněna úplná znění právních aktů. Databáze právních předpisů je státem garantována a elektronická podoba nahrazuje dosavadní papírovou podobu Sbírky zákonů.

Odpadové hospodářství – anketa

Bioodpad z kuchyní tvoří až 50 % obsahu popelnic s komunálním odpadem z domácností. Zvažujeme zavedení pravidelného svozu bioodpadu od rodinných a bytových domů, které bude nadstandardní službou plně hrazenou domácnostmi. V praxi by to vypadalo tak, že každý, kdo chce svoz bioodpadu od domu, zaplatí zhruba 900 Kč, dostane do zápůjčky hnědou popelnici o objemu 240 l a od dubna do listopadu mu svozová firma tuto popelnici každých 14 dní vyveze. Zavedením nové služby by se nezměnila možnost ukládat bioodpad ve sběrném dvoře, kde je vždy volná kapacita pro jeho uložení.

Prosíme občany, aby vyplnili anketu týkající se zájmu o svoz bioodpadu. Zajímá nás také váš názor na možnost zavedení pravidelného svozu směsného komunálního odpadu (neboli popelnice od domu) jednou za 14 dní a názor týkající se pálení bioodpadů. Za vyplnění ankety předem děkujeme.

Nový Zpravodaj III-2023

Na webu naleznete nový Zpravodaj 3-2023 (pdf). Redakční tým děkuje všem, kteří se na přípravě čísla podíleli. Omlouváme se všem jubilantům, kteří v roce 2023 oslavili své 75. narozeniny, že nám nedopatřením zmizeli z přehledu jubilantů. V elektronické verzi je seznam kompletní.

Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2024. Do té doby můžete zasílat své příspěvky, náměty a připomínky na e-mailovou adresu redakce@hradistko.cz.

Zvýšený průtok potrvá do neděle 7.1.2024

Dle sdělení z Povodí Vltavy s.p. je předpokládán zvýšený průtok z VD Štěchovice do neděle 7. ledna 2024, a to přibližně ve stávajících hodnotách (14:00 hod. – 385 m3/s). Špička na VD Štěchovice z 8.00 hod. dnešního dne ve výši 425 m3/s by neměla být překročena. Postupně bude docházet ke snižování průtoku, celkové zklidnění na toku je očekáváno až v příštím týdnu. K dispozici je nepřetržitý telefon obce 257 740 586.

Povodí Vltavy – stavy a průtoky

Místní poplatky a nové obecně závazné vyhlášky

Od 1. ledna 2024 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky:

Místní poplatky ze psů a za odpad zůstávají beze změny a jejich splatnost je 31. března 2024. Poplatek za odpad je ve výši 800 Kč pro osoby s trvalým pobytem a 1 200 Kč za nemovitost bez trvalého pobytu.

Za jednoho psa budou majitelé platit 300 Kč, za každého dalšího 400 Kč. Osoby starší 65 let zaplatí za jednoho psa 200 Kč a za každého dalšího psa 300 Kč.

Poplatek z pobytu se zvyšuje na 20 Kč/den.

Poplatky je možné uhradit:

  • bankovním převodem na účet č.2925111/0100, variabilní symbol = číslo objektu nebo variabilní symbol sdělený na předpisu poplatku zaslaný e-mailem, resp. připomenutím platby v roce 2024
  • v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách (pondělí 8-11.30 a 12.30-18.30 hodin a ve středu 8-11.30 a 12.30 – 17.00 hodin)

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat obecní úřad na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.