Zhotovitel vyšel vstříc požadavku obce a po dobu, kdy to provádění stavby umožní, vymezí přes rekonstruovaný most průchod pro pěší. Bere tím však na sebe určitá rizika, a  pokud by docházelo k porušování pravidel stanovených stavbou pro pohyb ve vymezeném koridoru, vystavíme sami sebe riziku uzavření pěšího propojení. Proto prosím o respektování pravidel stanovených na stavbě v danou chvíli a předem všem děkuji. V čase, kdy průchod nebude možný, bude spojení mezi oběma břehy zajišťováno přívozem.

Radka Svobodová, starostka

Další informace k provozu autobusů, vlaků a parkování zde.