Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny, a to dne 5. března 2024 od 8.00 do 16.00 hodin v místní části Hradištko (ulice Benešovská, Na Rozhledu a Nad Potokem). Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.