Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko na rok 2018

Obec Hradištko tímto zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2018. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností, vše v souladu s Pravidly č. 1/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je tato činnost provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 20.11.2017 do 17:00 hodin. Formulář žádosti .pdf, formulář žádosti .xls.

Výsledky parlamentních voleb 2017 v obci Hradištko

Ve volebním seznamu naší obce bylo zapsáno celkem 1.622 oprávněných voličů. Do volební urny bylo odevzdáno 1.147 úředních obálek. Účast občanů je nad republikovým průměrem 70,72%, děkujeme za účast. Počet platných hlasovacích lístků je 1.136. Počet hlasů pro jednotlivé strany si můžete prohlédnout zde. Poděkování také patří všem členům volební komise za bezchybné provedení voleb.

Parlamentní volby 20. a 21. října 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hod do 14. hod. Volební okrsky a volební místnosti jsou stanoveny jako obvykle. Hlasovací lístky voliči obdrží nejpozději 3 dny před volbami. Hlasování je umožněno po prokázání totožnosti. Celé oznámení ZDE.

Hudební večer se Zorou Jehličkovou

Srdečně Vás zveme na hudební večer „Antonín Dvořák a jeho žáci“, který můžete navštívit v sobotu 21. října 2017 v 18 hodin ve společenském sále ČMSCH. Vystoupí sólisté Státní opery a Národního divadla v Praze Zora Jehličková a Lubomír Havlák. Plakát zde.