Lampionový průvod

Hasiči Hradištko pořádají lampionový průvod v maskách pro děti i dospělé. Začíná se v sobotu 11. listopadu 2017 od 16:00 u hasičárny. Jste srdečně zváni, vstup volný, občerstvení bude zajištěno, budou připraveny soutěže pro děti. Plakát zde.

Obnova dodávky elektrické energie po kalamitě

Laskavě žádáme občany hradištského katastru, aby kontaktovali náš úřad v případě, že jim doposud nebyla obnovena dodávka elektrické energie. Se zástupci dodavatelské společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se snažíme komunikovat a upozorňujeme na lokality nebo rodinné domy a chaty bez dodávky elektrické energie. Na druhou stranu je třeba chápat, že se kalamita dotkla celé republiky. Počet poruch je opravdu enormní.  Kontaktní osobou za obec Hradištko je paní Radka Svobodová, tel.: 731 658 508, mail: stavebni@hradistko.cz, která bude následně kontaktovat zástupce dodavatele elektrické energie společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Extrémně silný vítr (extrémní stupeň nebezpečí)

V průběhu noci na neděli a v neděli dopoledne (29.10) bude postupně zesilovat západní vítr. Nejsilnější vítr, s extrémním stupněm nebezpečí, je předpovídán v poledních a odpoledních hodinách, kdy bude západní, postupně severozápadní vítr dosahovat rychlostí 11 až 16 m/s, s nárazy 25 až 30 m/s, ojediněle až 35 m/s (125 km/h). Na horách očekáváme vítr o rychlosti vichřice s nárazy 35 až 45 m/s (160 km/h). Ve večerních hodinách vítr zeslábne na čerstvý.

Lze očekávat materiální škody na velkém území, omezení v dopravě, výpadky elektrického proudu, polomy v lesích i ohrožení životů. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích. Doporučení ke zmírnění následků větru:
– před příchodem větru nutno zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky,
– omezit pohyb venku a jízdy autem. Nezdržovat se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), v blízkosti větších stromů a nechodit do lesa.
– neparkovat auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávat pozor na vysoké sloupy.
– vzhledem k očekávaným srážkám může v podmáčeném terénu docházet k vyvracení stromů.

Nové webové stránky SDH Hradištko a SDH Pikovice

Byly zprovozněny nové internetové stránky „Hasiči Hradištko“, které jsou společné pro SDH Hradištko a SDH Pikovice, jako dva spolky vykonávající svou činnost v naší obci, které současně spolupůsobí v zásahové jednotce JSDH Hradištko. Najdete je na adrese http://www.sdh-hradistko.cz/ nebo též http://www.sdh-pikovice.cz/. Doposud jste se dozvídali o činnosti obou sborů a zásahové jednotky zejména z facebookových stránek,  ale vzhledem k tomu, že ne každý disponuje facebookovým účtem, měly by tyto nové stránky umožnit získávání zajímavých informací o hasičích z Hradištka a jejich aktivitách také mezi dalšími uživateli internetu. Facebookové stránky „SDH Hradištko pod Medníkem“ a „SDH Pikovice“ zůstanou samozřejmě i nadále funkční. Obecní web je o tyto odkazy v sekcích místní weby a spolky také doplněn.