Dne 1. února 2018 schválili zastupitelé obce Hradištko na veřejném zasedání znění Dohody o narovnání mezi obcí a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a pověřili starostu a místostarostu obce podpisem této dohody. Dne 5. února 2018 tuto Dohodu o narovnání podepsal za Královskou kanonii premonstrátů na Strahově opat pan Michael Josef Pojezdný. Celý proces a jednotlivé kroky také odsouhlasila Rada opata. Končí tak soudní spory mezi oběma stranami o určení vlastnického práva na majetek, které trvaly dvacet čtyři let.

Níže je samotná Dohoda o narovnání a další související dokumenty.

Usnesení Krajského soudu o zamítnutí obnovy řízení z 19.10.2017
Vyjádření právního zástupce obce Hradištko z 26.01.2018
Dohoda o narovnání včetně příloh podepsaná 05.02.2018
Společné tiskové prohlášení z 13.02.2018