Nové znění jednacího řádu zastupitelstva obce Hradištko platné od 7. března 2018 můžete nalézt ZDE nebo trvale ve složce dokumenty zastupitelstva. Tento dokument schválilo zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 7. března 2018. V souladu s bodem 12.3 nového znění jednacího řádu zastupitelstva obce Hradištko je tento dokument tímto zveřejněn.

Nové znění jednacího řádu navazuje na původní řád, byl upraven a upřesněn především průběh zasedání zastupitelstva.