Nové znění jednacího řádu zastupitelstva obce Hradištko platné od 7. března 2018 můžete nalézt ZDE nebo trvale ve složce vyhlášky a předpisy. Tento dokument schválilo zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 7. března 2018. V souladu s bodem 12.3 nového znění jednacího řádu zastupitelstva obce Hradištko je tento dokument tímto zveřejněn.

Nové znění jednacího řádu navazuje na původní řád, byl upraven a upřesněn především průběh zasedání zastupitelstva.