Otevírací doba sběrného dvora se vrací do původního stavu. Upozorňujeme občany, že množství ukládané suti je omezeno na 25 l za den. Větší objem suti můžete ukládat za mírný poplatek u soukromých firem v sousední obci.