ZŠ Hradištko zveřejnila podmínky zápisu žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky nebo o odklad povinné školní docházky. Letos výjimečně bez osobní přítomnosti a účasti. Pokyny pro rodiče najdete na webových stránkách školy.