V. etapa rekonstrukce státní silnice č. II/106 je prodloužena o jeden den, tedy do soboty 3.11.2018. Důvodem prodloužení je žádost zhotovitele stavby na základě nutné odstávky obalovny, což přináší posunutí provedení živičných souvrství. Vodorovné dopravní značení má být provedené do 06.11.18.

Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro V. etapu – prodloužení

Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.