Obec Hradištko má čerstvě na svém listu vlastnictví zapsanou jižní část středu naší obce. Jedná se nemovitosti č.p. 2 (tzv. Účko), č.p. 3 a navazující pozemky směrem k tiskárnám. Tyto nemovitosti koupila od společnosti Adarman, s.r.o. Celý postup je popsán v aktualizované části webu Majetkoprávní vypořádání centra Hradištka. Je zde také popis majetkoprávního narovnání s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Ortofomapa