Naší obec čeká v období od 02.07.2018 do 16.12.2018 rekonstrukce státní silnice II. třídy (II/106) v úseku od mostu Edvarda Beneše přes řeku Vltavu v místní části Brunšov až po křižovatku u Pivovarského rybníka v místní části Hradištko.

Rekonstrukce bude provedena až do hloubky 50 cm a vzhledem k úzkému profilu bude úsek opravované silnice vždy zcela uzavřen. Rekonstrukce je rozdělena do pěti etap. Bohužel, v případě první etapy (od mostu Edvarda Beneše ke křižovatce směr Šlemín), nebude možná objízdná trasa v rámci katastru obce Hradištko.

Níže jednotlivé informační dokumenty:

Informační zpravodaj obce k rekonstrukci z 12.05.2018
Přehled etap a harmonogram
Objízdné trasy – dopravně inženýrská opatření (DIO)
I. etapa – výluka Hradištko
I. etapa – výluka Hradištko – pohyb pěších

Kontakty na obec Hradištko pro další informace, případné stížnosti nebo možné náměty:
Milan Vála, mobil 731 658 502, e-mail: udrzba@hradistko.cz
Radka Svobodová, mobil 731 658 508, e-mail: stavebni@hradistko.cz

Opravovaná silnice je v majetku Středočeského kraje, který je zároveň investorem této rekonstrukce. Obec Hradištko pouze zprostředkovává a předává informace. Opravu bude provádět společnost Eurovia, která tuto zakázku vysoutěžila v rámci Zákona o veřejných zakázkách.