Informace z 08.03.2019:

Níže Vám přinášíme souhrnné informace související s uzavírkou. Termín rekonstrukce silnice II/106 v Hradištku, úsek mezi štěchovickým mostem Dr. Edvarda Beneše a odbočením do ulice Šlemínská (odbočení bude možné), je stanoven na termín 18. března – 16. června 2019. Rekonstrukce komunikace přinese mnohým z vás řadu komplikací, přesto děkujeme za pochopení a pro jakékoliv dotazy či připomínky neváhejte kontaktovat zaměstnance obce.

Informační leták k jízdním řádům, parkování, automobilové dopravě, provozu pošty, svozu komunálního odpadu z 08.03.19

Přiložena je dále informační vývěska s mapkou a informativní souhrnný jízdní řád linek 338, 437 a 438 v úseku Hradištko, Brunšov – Hradištko, Zámek – Hradištko, Pikovice, Most:

ROPID uzavírka mapka od 18.03.19 (kanalizací je myšlena dešťová kanalizace)
Souhrnný výlukový jízdní řád od 18.03.19
Linka 338 jízdní řád od 18.03.19
Linka 437 jízdní řád od 18.03.19
Linka 438 jízdní řád od 18.03.19

 

Informace z 19.02.2019:

Níže zveřejňujeme veřejnou vyhlášku oddělení dopravy, Městského úřadu Černošice, týkající se avizovaného omezení dopravy v ul. Benešovské, kterou jsme dnes obdrželi.

Oznámení o uzavírce od 18.03.19 do 16.06.19
Mapka širších vztahů od 18.03.19
Dopravní značení od 18.03.19

 

Informace z 08.02.2019:

Rekonstrukce silnice č. II/106 Benešovská v úseku za štěchovickým mostem na Brunšově bude dle písemného potvrzení investora zahájena 18. března 2019. Více informací najdete zde.

 

Informace z 26.10.2018:

V. etapa rekonstrukce státní silnice č. II/106 je prodloužena o jeden den, tedy do soboty 3.11.2018. Důvodem prodloužení je žádost zhotovitele stavby na základě nutné odstávky obalovny, což přináší posunutí provedení živičných souvrství.

Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro V. etapu – prodloužení

Informace z 02.10.2018:

V těchto dnech se dokončuje IV. etapa rekonstrukce státní silnice č. II/106. Následně nás bude čekat v letošním roce poslední etapa této rekonstrukce, která proběhne ve dnech 8.10.2018 až 2.11.2018.

Bude zrušena objízdná trasa přes místní část Brunšov, s tím že budou v tomto směru odstraněny semafory a dočasné dopravní značení. Pro autobusy (linky 338 a 437) a dopravu automobilů bude možno využít odbočení na křižovatce ulic Benešovská a Tiskárenská. Křižovatka ulic Benešovská a Pikovická bude uzavřena. Linka 438 bude stále vedena objízdnou trasu přes Rajchardov. K tomu budou dočasně využívány přemístěné autobusové zastávky.

Informační leták obce k rekonstrukci z 01.10.2018
Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro V. etapu
Autobusové zastávky – dočasná zmněna pro V. etapu

Zároveň bude v souvislosti s rekonstrukcí státní silnice dočasně upuštěn Pivovarský rybník, hladina bude snížena o cca 1m.

Děkujeme za Vaši trpělivost a ohleduplnost při využívání objízdných tras.

Informace z 11.09.2018:

Před týdnem jsme vás informovali o stávající situaci s dokončením III. etapy rekonstrukce státní silnice č. II/106 a současně jsme vás informovali o situaci se zahájením prací na IV. etapě této rekonstrukce. Všichni jsme byli natěšeni, že již nebude pokračovat neutěšená situace v místní části Brunšov, ulice Na Ovčičkách a vznikne nová objízdná trasa vedoucí ulicí Polní přes místní část Rajchardov a dále na zrekonstruovaný úsek výše uvedené státní silnice.
Bohužel po jednání, které proběhlo v pátek 7.9.2018 za účasti zástupců stavební společnosti Eurovia, agentury ROPID zabezpečující pražskou a příměstskou integrovanou dopravu a společnosti ARRIVA Střední Čechy, s.r.o. zabezpečující dopravní obslužnost, ale bez účasti zástupců naší obce (nebyli jsme přizváni), došlo k dalším změnám, které nás velmi nemile překvapily.
Tou zásadní změnou je ta skutečnost, že nadále v ulici Benešovská a v ulici Na Ovčičkách zůstávají v provozu instalované semafory a objízdná trasa zůstává pro automobily stejná, jako v předchozích etapách rekonstrukce. Změnil se provoz autobusové linky č. 748, která již do horní části Brunšova nezajíždí a její objízdná trasa vede aktuálně ulicí Polní, dále ulicí Rajchardova s pokračováním na zrekonstruovaný úsek státní silnice.
Zásadní a velice důležitou informací pro občany je skutečnost, že od čtvrtka 13.9.2018 včetně, se ruší linka č. 748 a přechází se na původní jízdní řád, který byl provozován na linkách 338, 437 a 438 před zahájením rekonstrukce.
Dle vysvětlení projektanta autobusové Integrované dopravy Středočeského kraje je pro autobusového dopravce Arriva stávající provoz náhradní midibusové linky 748 již neúnosný z důvodu zvýšené potřeby řidičů v oblasti Štěchovicka.
Vážení občané, omlouváme se za skutečnosti, které jsou výše uvedené, konec rekonstrukce se blíží a věříme, že již další žádné změny nebudou prováděny. Zejména, když jde o změny, které za strany obce nemůžeme ovlivnit.

Jízdní řád linky 338 platný od 13.09.2018
Jízdní řád linky 437 platný od 13.09.2018
Jízdní řád linky 438 platný od 13.09.2018

Informace z 05.09.2018:

Rekonstrukce silnice II/106 postoupí od 10.09.2018 do 07.10.2018 do čtvrté etapy, kdy bude hlavní komunikace uzavřena v úseku od ulice V Klicích k ulici Tiskárenská. Od 10.09.18 se ruší stanovená objízdná trasa přes místní část Brunšov, ulice Na Ovčičkách s tím, že budou v tomto směru odstraněny semafory, které sloužily k řízení dopravy v tomto úseku. Nová místní objízdná trasa vede přes Rajchardov. Tím také dojde ke změně autobusových zastávek. Všechny podklady níže.

Informační leták obce k rekonstrukci z 03.09.2018
Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro IV. etapu
Místní dopravní značení pro IV. etapu
Informace o dočasné změně a výluce autobusů IV. etapa
Jízdní řád PID 748 pro IV. etapu

Informace z 13.08.2018:

Níže můžete nalézt informační leták č. 3 s aktuálními informacemi pro 3. etapu rekonstrukce II/106. Tento leták byl fyzicky distribuován do poštovních schránek.

Informační leták obce k rekonstrukci z 13.08.2018

Informace z 10.08.2018:

Dle aktualizovaného harmonogramu započala 3. etapa rekonstrukce silnice II/106 s termínem od 10. srpna 2018 do 9. září 2018. Městský úřad Černošice vydal rozhodnutí o uzavírce hlavní silnice od ulice Točitá k ulici V Klicích na Rajchardově. U linky PID 438 změněny časově linky po sedmé ranní hodině. U linky PID 748 byla doplněna autobusová zastávka na Brunšově – Na Ovčičkách. Tato dočasná zastávka směrem na Štěchovice je umístěna v rámci komunikace (vzhledem k majetkově právním vztahům a technickým parametrům). Objízdné trasy jsou stejné jako při druhé etapě, laskavě žádáme občany o opatrnost a ohleduplnost při využívání objízdné trasy. Příjezd k nemovitostem na Rajchardově je řešen individuálně a dle možností.

Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro III. etapu
Jízdní řád PID 748 a PID 438 pro III. etapu

Informace z 18.07.2018:

Zhotovitel stavby rekonstrukce silnice II/106 společnost EUROVIA CS a.s. a investor stavby Středočeský kraj aktualizovali harmonogram provedení jednotlivých etap, došlo ke změnám u druhé až páté etapy, které budou realizované v tomto roce:

2. etapa od 02.07.18 do 09.08.18 (39 dní), původně od 02.07.18 do 19.08.18 (49 dní)
3. etapa od 10.08.18 do 09.09.18 (31 dní), původně od 20.08.18 do 07.10.18 (49 dní)
4. etapa od 10.09.18 do 07.10.18 (28 dní), původně od 08.10.18 do 04.11.18 (28 dní)
5. etapa od 08.10.18 do 02.11.18 (26 dní), původně od 05.11.18 do 25.11.18 (21 dní)

Přehled etap a harmonogram aktualizovaný z 18.07.18

Informace z 26.06.2018:

Zveřejňujeme další informace k plánované uzavírce – rozhodnutí Městského úřadu Černošice o úplné uzavírce silnice II/106 mezi křižovatkami s ulicemi Šlemínská a Točitá, zkráceně II. etapa, období 02.07.2018 až 19.08.2018. V rozhodnutí je řešena objízdná trasa, dočasné změny tras a zastávek linek PID 338, 437 a 438, změna linky PID 440 a zavedení linky PID 748. Další dokumenty představují místní dopravní značení a dopravní značení v rámci širšího okolí. Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu úplné uzavírky zabezpečit přístup (nikoliv příjezd) majitelům či uživatelům přilehlých nemovitostí dotčených stavbou a dle možností stavby zajistit příjezd vozidel IZS k dotčeným nemovitostem. Zhotovitel zajistí nemovitostem dotčených stavbou odvoz domovního odpadu.

Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro II. etapu
Místní dopravní značení pro II. etapu
Dopravní značení v rámci širších vztahů pro II. etapu

Informace z 19.06.2018:

Níže můžete nalézt informační leták s aktuálními informacemi objízdné trasy pro 2. etapu rekonstrukce II/106. Dle harmonogramu druhá etapa začíná 02.07.2018. Objízdná trasa je naplánována přes horní část Brunšova s omezením pro vozidla do 3,5 t, v úzké a prudké části vozovky (ulice Na Ovčičkách) bude semafor. Autobusová doprava bude vzhledem k místním podmínkám řešena midibusem, trasa a jízdní řád níže.

Informační leták obce k rekonstrukci z 19.06.2018
Výluka Hradištko – II. etapa a III. etapa – trasa
Výluka Hradištko – II. etapa a III. etapa – jízdní řád linka 748

 

Informace z 28.05.2018:

Na základě nových vzniklých skutečností byl zhotovitelem rekonstrukce změněn harmonogram oprav jednotlivých etap. Tento rok budou provedeny etapy 2 až 5. První etapa, kdy dojde k úplné uzavírce státní silnice II/106, je naplánována na rok 2019 od 01.07.2019 do 25.08.2019.

Přehled etap a harmonogram aktualizovaný

Most v Davli má být dle rozhodnutí úplně uzavřen do 18.06.2018. Částečná uzavírka mostu pak má probíhat od 19.06.2018 do 21.09.2018, kyvadlově, jedním pruhem, řízena světelným signalizačním zařízením, pouze pro vozidla do 3,5 t. Rozhodnutí zde.

Od 4.6.2018 do 30.8.2018 bude probíhat rekonstrukce sil. II/104 v Jílovém. Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci z Radlíka. Vzhledem k tomu, že do 21.9.2018 bude uzavřen most v Davli pro nákladní dopravu nebude od Jílového směrem na Davli žádná nákladní doprava, která by provoz na objízdné trase v Jílovém komplikovala.

 

Informace z 14.05.2018:

Naší obec čeká v období od 02.07.2018 do 16.12.2018 rekonstrukce státní silnice II. třídy (II/106) v úseku od mostu Edvarda Beneše přes řeku Vltavu v místní části Brunšov až po křižovatku u Pivovarského rybníka v místní části Hradištko.

Rekonstrukce bude provedena až do hloubky 50 cm a vzhledem k úzkému profilu bude úsek opravované silnice vždy zcela uzavřen. Rekonstrukce je rozdělena do pěti etap. Bohužel, v případě první etapy (od mostu Edvarda Beneše ke křižovatce směr Šlemín), nebude možná objízdná trasa v rámci katastru obce Hradištko.

Níže jednotlivé informační dokumenty:

Informační leták obce k rekonstrukci z 12.05.2018
Přehled etap a harmonogram původní
Objízdné trasy – dopravně inženýrská opatření (DIO)
I. etapa – výluka Hradištko
I. etapa – výluka Hradištko – pohyb pěších

Kontakty na obec Hradištko pro další informace, případné stížnosti nebo možné náměty:
Milan Vála, mobil 731 658 502, e-mail: udrzba@hradistko.cz
Radka Svobodová, mobil 731 658 508, e-mail: stavebni@hradistko.cz

Opravovaná silnice je v majetku Středočeského kraje, který je zároveň investorem této rekonstrukce. Obec Hradištko pouze zprostředkovává a předává informace. Opravu bude provádět společnost Eurovia, která tuto zakázku vysoutěžila v rámci Zákona o veřejných zakázkách.