Aniž bychom o tom byli informováni, v Jílovém u Prahy – Borku byla zahájena oprava železničního mostu a umístěna světelná signalizace, což dnes způsobilo na objízdné trase značné komplikace. Dle sdělení investora SŽDC se jedná o omezení na cca 14 dní. Bylo dojednáno, že semafory budou umísťovány až v 8.00 a po skončení prací budou vždy otočeny a dopravní značení odsunuto tak, aby byl ve špičce volný průjezd. Děkujeme za pochopení a trpělivost v současné komplikované dopravní situaci.