Obec Hradištko děkuje všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se zapojili do akce „Ukliďme Česko“. Ať to byla v pátek 5. dubna celá Základní škola Hradištko, tak v sobotu 6. dubna jednotlivé části obce – Brunšov, Hradištko a Pikovice. Odhadem se celkem sebralo 160 pytlů odpadu.

Zpráva ze školy
Za nasazení, předvedenou aktivitu i získané poučení o veřejném nepořádku si děti zaslouží palec nahoru. Mezi namátkové rarity patří 10 pneumatik na stezce nad Šlemínem či 22 pytlů odpadků od Vojtěšky k pomníku. Celkem pak mohlo být sesbíráno cca 90-100 pytlů odpadků. A paní učitelky i žáci se někdy divili, jak rychle se pytle naplnily, třeba i jen na malém kousku obce. Žáci si v doprovodu paní učitelek rozebrali území Hradištka a zjistili, kolik nepořádku se tu válí. Za zmínku stojí jejich odezvy a reakce po příchodu do školy, které mluvili o „hrozném nepořádku“ a velká aktivita a zápal pro úklid. Udělali velký kus práce a nastavili vysoko laťku pro sobotní úklid!!!

Zpráva z Brunšova
Dopočítali jsme se 24 brigádníků (přijel jeden z Rajchardova), z toho 6 dětí, uklidily se celé schody a okolí. Také se uklidila se vyhlídka na Ovčičkách, opravila 1 lavička, natřelo 7 laviček a 2 stoly, zlepšila se přehlednost v okolí retardéru a dětského hřiště, obnovilo se vodorovné značení retardéru a vyčistilo se zanesené dešťové koryto u silnice. Nálada, počasí i občerstvení se vydařilo.

Zpráva z Hradištka
Sešli jsme ráno v 8:00, celkem 25 dobrovolníků, z toho 6 dětí. Připravili jsme sezení pro společné opékání buřtů a pak jsme se vrhli na úklid. Sesbírali jsme zhruba 35 pytlů odpadů, hlavní místo, které jsme čistili, bylo tzv. „u tranďáku“. Také jsme vyčistili příkopy podél hlavní silnice od Závisti do Hradištka.

Zpráva z Pikovic
I u nás se dneska sbíralo, odnášelo, odváželo, natíralo, pálilo, i když se nás sešlo jen dvanáct. Další ochotné ruce citelně scházely. A protože se dnes sešly dvě akce a naši hasiči museli odjet, a také proto, že ještě zbylo dost barvy na ostatní zábradlí a ještě čekají některé neuklizené úseky, zveme Vás všechny, kteří byste chtěli mít Pikovice hezčí, a dnes Vám to třeba nevyšlo. Sejdeme se ještě jednou, 1. června, v 9.00 u zvoničky.

 Několik fotek ve fotogalerii.