Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to v části obce Hradištko: 29. dubna 2019 od 8.00 do 15.30 hodin. Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.