Provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje na zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny, které se mělo konat dne 19. března 2021 od 8 do 16 hodin. O náhradním termínu vás budeme informovat v dostatečném předstihu.