Přesně o půlnoci z 26. na 27. března 2021 spouští Český statistický úřad pravidelné sčítání lidu, domů a bytů. V první fázi budou k dispozici elektronické formuláře a mobilní aplikace. Preferované on-line sčítání bude probíhat do 11. května 2021. Kdo se nesečte on-line v první fázi, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.