Na základě nových vzniklých skutečností byl zhotovitelem rekonstrukce změněn harmonogram oprav jednotlivých etap. Tento rok budou provedeny etapy 2 až 5. Aktualizovaný harmonogram ZDE. První etapa, kdy dojde k úplné uzavírce státní silnice II/106, je naplánována na rok 2019 od 01.07.2019 do 25.08.2019. Všechny informace o rekonstrukci II/106 jsou k dispozici ZDE.