Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo dne 3. října 2018 na veřejném zasedání změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Hradištko. Touto změnou č. 6 se rozšiřuje pouze plocha veřejného vybavení – mateřské, základní a střední školy (VVS), která bude následně sloužit pro možnost rozšíření mateřské školy a jejího zázemí. Pořízení této změny bylo projednáno zkráceným postupem podle ust. § § 55a, 55b a 55c zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Změna č.6 UPNSU Hradištko text
Změna č.6 ÚPNSÚ Hradištko schéma