Český hydrometeorologický ústav vydal doporučení ke zmírnění následků sucha a velmi vysokých teplot: nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Dále dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
Vždy je třeba respektovat aktuální stav, klimatické podmínky a zohlednit možná rizika i při opékání špekáčků na vlastní zahradě. K ukládání bioodpadu či jiného dřevěného materiálu je určen sběrný dvůr.
Děkujeme za váš zodpovědný přístup.