Dne 24. února 2023 bude v našem katastru zahájena modernizace venkovního vedení VVN 400kV spočívající v obnově stávajícího elektroenergetického nadzemního vedení přenosové soustavy ČR, která se dotkne především lokality Brunšov. V rámci stavby bude probíhat přeprava dílců stožárů, vodičů a přesun těžké techniky potřebné k provádění prací.

Doprava by měla být do oblasti Brunšova realizována z východní strany přes pole do ulice Pod Linkou.

Pro vlastníky pozemků v ulici Pod Linkou dotčených prováděním prací je k dispozici p. Jaroslav Bečvář, stavbyvedoucí akce, tel. 601 328 699.

S akcí souvisí rozsáhlá odstávka dodávky elektřiny ve dnech 28. února, 1., 2. a 3. března 2023. (https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky)