Od 15. března do srpna 2023 bude probíhat odstranění nánosů z plavební dráhy na řece Sázavě, a to z vodní hladiny za pomoci lodní techniky. Sediment bude odvážen lodí na překladiště v Davli. Práce se dotknou ř. km 0,800 – 2,650 (viz obrázek).