Upozorňujeme vás na výluky na železniční trati Praha-Čerčany v nocích 3./.4. dubna a 7./.8. dubna 2020.