Dne 30. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádná opatření, která jsou účinná od 1. 4. 2020 od 6:00 hodin do 11. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Mimořádné opatření, které se týká nošení roušek, navazuje na dosud platné krizové opatření schválené vládou s tím, že z něj stanoví výjimky pro velmi malé děti, v jejichž případě roušky či podobná zábrana může znesnadňovat dýchání, a také jestliže se jedná o řidiče, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu. Výjimka platí od 31. 3. 2020.

Mimořádné opatření, které se týká omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, platí od 1. do 11. dubna 2020.

Mimořádné opatření, které se týká zákazu moloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách rozšířilo výjimku prodejen, kterých se tento zákaz netýká. Opatření platí od 1. do 11. dubna 2020.