Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu ČR se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hod do 14. hod. Volební okrsky a volební místnosti jsou stanoveny jako obvykle. Oficiální dokument o počtu a sídlech volebních okrsků a další informace je ZDE. V případě voleb do Senátu spadá naše obec do volebního obvodu č. 18.

Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Volič prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto volby uskutečnění v pátek 9. října 2020 a v sobotu 10. října 2020 v čase obvyklém.