Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 5. října 2020 v čase od 8.00 do 12.00 hodin (Jižní: E1514; Nade Vsí: E1185, E1299, E1451, E1612, E1713) a 6. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin (parc. č. 357/63, parc. č. 1078, E254, E341, E49, E620, K Dubí: 53, 108, E170; Nad Šlemínem: 71, E1009, E107, E1637, E1638, E1645, E1719, E177, E178, E230, E371, E505, E516, E517, E545, E628, E679, E693, E785, E887, E911). Odstávky se týkají místní části Hradištko.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.