Úřad městyse Štěchovice zveřejnil harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102, které proběhnou ve Štěchovicích. Vydávané dokumenty z MÚ Černošice týkající se uzavírek s vyznačením objízdných tras a úpravy jízdních řádů autobusů, budeme zveřejňovat po jejich obdržení.

  • 6. – 14. března 2021 – úplná uzavírka mostu přes Kocábu z důvodu osazení provizorního mostu. Objízdná trasa bude vedena přes Hradištko, Krňany, Vysoký Újezd a Slapy.
  • 15. – 28. března 2021 – částečná uzavírka napojení provizorní komunikace na silnici II/102.
  • 29. 3. – 30. 6. 2021 a 1. 9. – 11. 11. 2021 – omezený provoz řízený kyvadlově světelnou signalizací z důvodu demolice původního mostu a výstavby nového.
  • 1. 7. – 31. 8. 2021 – úplná uzavírka silnice II/102 v úseku ulic Na Kocábě a Za Kocábou z důvodu pokládky kanalizace a úpravě povrchu. Objízdná trasa bude vedena přes Hradištko, Krňany, Vysoký Újezd a Slapy.