Dne 4.3.2021 bude zahájena kolaudace díla „Hradištko, tlaková kanalizace, lokalita Nade Vsí, napojení na ČOV Pikovice“. Po ukončení kolaudačního řízení bude doručena majitelům dotčených nemovitostí písemná informace o termínu a podmínkách připojení na veřejnou kanalizační síť. Předpokládaný termín je stanoven na přelom března – dubna 2021.