Společnost ČEPS, a.s., která je vlastníkem a provozovatelem vedení vysokého napětí, vyzývá k okleštění nebo odstranění stromoví a jiných porostů zasahujících do ochranného pásma tohoto vedení. Do 20. července 2022 zástupci firmy vyzvou majitele pozemků v ochranném pásmu a projednají způsob a rozsah okleštění nebo odstranění porostů, které ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování přenosové soustavy. Více info zde.