V červenci 2022 poskytla společnost ELEKTROWIN a.s. naší obci finanční podporu ve výši 40 000 Kč v rámci motivačního programu. Finanční částka se odvíjí od množství odevzdaného elektrozařízení ve sběrném dvoře v rámci zpětného odběru. Tato finanční podpora z části pokryla nové oplocení rozšířené plochy sběrného dvora.

Tímto děkujeme občanům za odpovědný přístup k nakládání s použitým a nefunkčním elektrozařízením a společnosti ELEKTROWIN a.s. za spolupráci a podporu.