Dovolujeme si upozornit občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za odpad a psy na tento rok, aby tak učinili nejpozději do 31. března 2023. Místní poplatek můžete uhradit na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky obecního úřadu na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Předem děkujeme za vaše platby.

Komunální odpad:

  • 800 Kč (osoba s trvalým pobytem)
  • 1 200 Kč (za nemovitost bez trvalého pobytu)

Psi:

  • 300 Kč/první pes, za každého dalšího 400Kč
  • 200 Kč/osoby starší 65 let, za každého dalšího 300Kč