Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic se letos chystají tyto rekonstrukce a s nimi související dopravní omezení:

V letošním roce, v letních měsících bude dokončena probíhající rekonstrukce silnice II/102, akce „II/102 hr. hl. m. Prahy-Štěchovice-rekonstrukce“. Tato akce je prováděna převážně za provozu, při omezeních v úsecích prováděných oprav (provoz v místech oprav je řízen kyvadlově pomocí SSZ). Na tuto opravu naváže rekonstrukce silnice II/102 v průtahu Davlí, akce II/102 Davle, průtah. Předpoklad zahájení realizace o prázdninách, za úplné uzavírky silnice II/102 v průtahu Davlí (úsek s dlažbou červenec – srpen) a dále směrem na Měchenice bude rekonstrukce realizována za omezení provozu, po polovinách (celková doba realizace této akce jsou 4 měsíce).

V letošní stavební sezoně se připravuje rekonstrukce silnice III/1023 ve Štěchovicích, na Masečín, akce III/1023 Masečín. Oprava bude prováděna za úplné uzavírky silnice, doba realizace bude přes celou stavební sezonu (doba realizace dle SoD je 9 měsíců).

Dále proběhne dokončení v loňském roce zahájené opravy silnice II/104, akce II/104 Davle-Bohuliby. Půjde o opravu úseku silnice II/104 za obcí Petrov, směrem na Jílové u Prahy, realizace bude za úplné uzavírky tohoto úseku silnice, termínu provedení duben – červen 2023.

U mostu přes Vltavu ve Štěchovicích je letos v plánu zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a případně ještě do konce tohoto roku přípravné práce (realizační dokumentace, příprava přívozu, projednání s NPÚ apod.). Tyto přípravné práce si nebudou vyžadovat dopravní opatření, tedy ani dopravní omezení. Stavbu samotnou chce KSÚS realizovat v r. 2024, pokud budou přiděleny finanční prostředky v potřebném objemu. Dle sdělení KSÚS nebude rekonstrukce mostu kolidovat s plánovanou opravou hráze Slapské přehrady v r. 2025.