Dovolujeme si upozornit občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za odpad a psy na tento rok, aby tak učinili nejpozději do 31.3.2022. Místní poplatek můžete uhradit na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky obecního úřadu na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Předem děkujeme za Vaše platby.

Komunální odpad:

  • 750 Kč (osoba s trvalým pobytem)
  • 1 000 Kč (za nemovitost bez trvalého pobytu)

Psi:

  • 120 Kč/první pes
  • 180 Kč/každý další pes