Úřad práce ČR nabízí spolupráci v souvislosti s energetickou krizí těch zákazníků, kteří jsou stále u dodavatele poslední instance. V polovině dubna totiž hrozí všem, co dopousd nemají uzavřenou standardní smlouvu o odběru, neoprávněný odběr energií a tím pádem následné odpojení od dodávky plynu a elektřiny. V příloze naleznete informativní letáky.