Zveřejňujeme leták Ministerstva zdravotnictví se souhrnnými informacemi o používání roušek od 1. září 2020. Více na koronavirus.mzcr.cz.

Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září 2020 ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.